Smerter

annesofie_lunde.jpgAf Annesofie Lunde Jensen
Klinisk sygeplejespecialist, PhD-studerende, THG, Aarhus Universitetshospital

Smerter ved knogleskørhed opstår på grund af rygsammenfald og de fysiske forandringer et rygsammenfald medfører. Dog er det ikke ualmindeligt, at man kan have det første rygsammenfald uden at opleve smerter.

 

Akutte og kroniske smerter

Smerter ved osteoporose kan være både nytilkomne, akutte smerter eller kroniske smerter, som har været tilstede gennem længere tid eller er vedvarende.
Formålet med smertebehandlingen er smertefrihed i hvile og smerter i et acceptabelt niveau ved bevægelse. 

De akutte smerter, som opleves i perioden lige efter rygsammenfaldet aftager ofte efter 2-3 måneder. Smerterne er lokaliseret omkring rygsammenfaldet. De kan være meget stærke, og det kan være en voldsom oplevelse.

De kroniske smerter opstår som følge af den ændrede kropsholdning og reduktion af højde, der fremkommer typisk efter flere sammenfald.

Typer af smerter

Muskelsmerter ved knogleskørhed opstår pga. ændret kropsholdning, som medfører muskelspændinger.

Ledsmerter opstår på grund af ændringer i ledbåndene, når man får en anden kropsholdning.

Knoglesmerter opstår på grund af rygsammenfald. De kan også forekomme, hvis der er tale om mange brud, og det nederste af ribbenene og det øverste af hoftekarmen støder mod hinanden.

Nervesmerter opstår i sjældne tilfælde, hvis der er irritation eller tryk på nerverne.

Hvad kan der gøres for at mindske eller fjerne smerterne

Smerter, der skyldes rygsammenfald, er værst ved aktivitet. Derfor er hvile og sengeleje en vigtig del af smertebehandlingen. Det er betydningsfuldt at lære forskellige smerteaflastende stillinger, samt at finde en balance mellem at være oppe indtil smerterne melder sig igen og så lægge sig indtil de igen er aftaget.

De fleste patienter vil have brug for medicinsk smertebehandling særligt i det akutte forløb og for nogen livslangt. Undersøgelser viser bl.a., at 75 % af de patienter, som søger lægehjælp pga. rygsammenfald, stadig har behov for medicinsk smertebehandling efter ½-1 år.

Medicinsk smertebehandling igangsættes i samarbejde med lægen. Basishandling er Paracetamol. Efter behov kombineres dette med morfinlignende præparater eller morfinpræparater. Det er vigtigt at være opmærksom på de bivirkninger, der kan opstår ved medicinen. Særligt morfinlignende præparater og morfinpræparater kan medføre forstoppelse, svimmelhed og kvalme. Afhængig af dosis kan det for eksempel være nødvendigt at tage afføringsmiddel forebyggende.

Desuden skal man vide, hvordan og hvor lang tid den smertestillende medicin virker, samt hvordan man kan reducere brugen eller tage ekstra ved behov. Det giver mulighed for at bruge den smertestillende medicin som et redskab til at kunne klare hverdagen trods smerter.

Smerter ved knogleskørhed kan ofte lindres med træning i et varmtvandsbassin, fysioterapeutisk træning og varmepakninger. Det er derfor vigtigt at lære, hvordan der bedst tages hensyn til sygdommen under fysisk udfoldelse, så man kan deltage i aktiviteter, der lindrer smerterne.

Man skal endvidere lære at bevæge sig hensigtsmæssigt, så man undgår stillinger og bevægelser, der kan forværre smerterne. Her er ergoterapeutisk vejledning i aflastende hjælpemidler som f.eks. skråpuder, lændepuder og glidestiklagner (som er et smalt, glat lagen, som ligger på tværs af sengen og gør det nemmere både at vende sig samt at stå ud af sengen uden at vride rygsøjlen) væsentlige. Hjælpemidler, som gribetang og strømpepåtager, kan forhindre bevægelser (foroverbøjning og rotation), der kan forværre smerterne. Som eksempel kan nævnes, at når man arbejder ved et køkkenbord, kan man være bange for at spilde på tøjet og står derfor lidt væk fra køkkenbordet, hvilket betyder, at man let kommer til at stå foroverbøjet. Brugen af et forklæde kan bevirke, at kroppen kommer helt ind til bordet og dermed hjælpe til at have en kropsholdning, der forebygge smerter.

Smerter kan være svære at forholde sig til. Derfor er det vigtigt at vide, hvorfor man har smerter pga. knogleskørhed. Viden om, hvor rygsammenfaldet er lokaliseret, giver en forståelse for, hvorfor det gør ondt lige der.
Endvidere er det betydningsfuldt at lære, hvordan smerten påvirker dagligdagen. Finder man ud af det, kan man være i stand til at bryde hverdagen op i små aktiviteter og på den måde stadig tage del i det, man finder betydningsfuldt. Ved at tale og fortælle om smerterne giver man også sine nære familiemedlemmer og venner mulighed for at yde den hjælp, støtte og opmuntring, man har brug for.